Please enable JS

Resultats Estudi Cambra de Comerç

6 Octubre

Presentem els resultats de l'estudi, iniciat el mes d'abril conjuntament amb la Cambra de Comerç i la resta de patronals del sector, on s'avalua l’impacte que ha tingut la COVID-19 sobre el nostre Sector.

A través d'una enquesta a empreses exclusivament del Sector Privat de Joc presencial de Catalunya, s'exposen una sèrie de conclusions i resultats referents a l'afectació de la facturació anual derivada de la COVID-19, la generació de llocs de feina i a la previsió d'inversió en maquinària, entre altres. 

 A través d'aquest tipus d'iniciatives podem fer una radiografia de la situació actual i la previsió de recuperació del sector.